We know how to digitalize
healthcare providers

Many healthcare providers are stuck with archaic healthcare management software which are obsolete. Thus there are many outdated applications exist in their IT system (some app written by FoxPro 20 years ago and some mobile-app developed recently). We EHC can transform and bring every app to all-in-one/end-to-end system with the most updated technologies

Fast development

With thousands of medical software functions we have been developed for more than 50 hospitals across Vietnam and oversea, EHC can develop new customized version in few weeks/months.

Lean start

No need to wait until total software is finished, to go-live with it. We should go-live each modules ASAP

Low initial cost

Hospitals only pay us until we go-live with the Beta version (the customized version, not perfect but can operate in hospital)

Solution

EMR, EHR, HIS, LIS, PACS, Telemedicine

Patient experiences

View patient queue, waiting time, EMR ...

Projects

Some projects are deployed by EHC and partner

NATIONAL ODONTO-STOMATOLOGY HOSPITAL

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương (Hà Nội), đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


NGHEAN OBSTETRICS & PEDIATRICS HOSPITAL

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


NGHEAN ONCOLOGY HOSPITAL ____________

Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, đã thẩm định đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


NGHEAN ENDOCRINE HOSPITAL _____________

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An, đã thẩm định đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


NGHE AN EYE HOSPITAL _____________

Bệnh viện Mắt Nghệ An, đã thẩm định đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


QUANG KHOI GENERAL HOSPITAL

Bệnh viện ĐK Quang Khởi, Nghệ AN, đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


QUANGNINH OBSTETRICS & PEDIATRICS HOSPITAL

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


BACNINH OBSTETRICS & PEDIATRICS HOSPITAL

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


HUNG VUONG HEALTHCARE GROUP

Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương, Phú Thọ, đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


HUNG VUONG HEALTHCARE GROUP

Phòng khám ĐK Hùng Vương- Kim Xuyên, Tuyên Quang đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


HUNG VUONG HEALTHCARE GROUP

Phòng khám ĐK Hùng Vương- Sơn Dương, Tuyên Quang đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


HUNG VUONG HEALTHCARE GROUP

Phòng khám ĐK Hùng Vương- Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


HUNG VUONG HEALTHCARE GROUP

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đã triển khai HIS/EMR, ký số cận lâm sàng


Visit hvgl.vn

HAIHA DISTRICT GENERAL HOSPITAL

TTYT Hải Hà, Quảng Ninh đã đạt HSBA điện tử, không dùng HSBA giấy


NATIONAL CANCER HOSPITAL (K hospital)

Bệnh viện K cơ sở 1, cơ sở 2, TT nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.


Visit benhvienk.vn

LE HUU TRAC NATIONAL BURN HOSPITAL

Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác, trực thuộc Học viên Quân Y 103


HANOI ONCOLOGY HOSPITAL ____________

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, đã triển khai HIS/EMR, ký số cận lâm sàng


PHU THO GENERAL HOSPITAL ____________

Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ, triển khai HIS/LIS


BAC GIANG ONCOLOGY HOSPITAL

Bệnh viện Ung Bướu Bắc Giang, đã triển khai HIS/LIS


HANOI LUNG HOSPITAL ____________

Bệnh viện Phổi Hà Nội, đã triển khai HIS/LIS, chuẩn bị triển khai EMR


Visit phoihanoi.vn

THANHHOA PEDIATRICS HOSPITAL

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đã ký số toàn bộ HSBA


NAM DINH PEDIATRICS HOSPITAL

Bệnh viện Nhi Nam Định, đã ký số toàn bộ HSBA


....

NGHE AN HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION

Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An, đã triển khai HIS/LIS


QUANG THANH GENERAL HOSPITAL

Bệnh viện Đa Khoa Quang Thành, Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã triển khai HIS/LIS


MINH AN GENERAL HOSPITAL ____________

Bệnh viện Đa Khoa Minh An, Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã triển khai HIS/LIS


MỘT SỐ BỆNH VIỆN Ở QUẢNG NINH

TTYT huyện Hải Hà, Đầm Hà, Ba Chẽ, Cô Tô, Bình Liêu, BV BVSK Tâm Thần đều đã triển khai HIS, LIS, ký số


...

OTHERS HOSPITALS _______________

Và nhiều BV khác: BV Tân Yên, BV Quế Võ, BV Y Học Biển, BV Dệt May, BV Thanh Trì, BVĐK Hà Nội, BV Nam Thăng Long, BV An Việt, BV Hồng Hà, BV Phúc Lâm, TTYT Hoàng Mai Nghệ An ...


...

Malaysia Lab chains

Lab chains with multi-branch run only 1 LIS system with cloud-design


...