BẢNG BÁO GIÁ

 

Kính gửi: Quư khách hàng

 

Công ty cổ phần công nghệ EHC Việt Nam trân trọng gửi tới Quư khách bảng niêm yết phí Giấy phép sử dụng (license) Phần mềm quản lư bệnh viện thông minh EHC như sau:

 

A – PHIÊN BẢN TÙY CHỈNH (Đơn vị: triệu đồng/tháng)

 

STT

Loại bệnh viện

Gói quản lư
bệnh viện (HIS)

Gói bệnh án điện tử (EMR)

1

Bệnh viện tuyến huyện

1.1

Quy mô < 200 giường

30

30

1.2

Quy mô ≥ 200 giường

40

40

2

Bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa YHCT, tâm thần, mắt, nội tiết, lao phổi, PHCN

2.1

Quy mô < 200 giường

40

40

2.2

Quy mô ≥ 200 giường

60

60

3

Bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa sản, nhi, sản nhi; bệnh viện ngành (công an, quân đội, GTVT…)

3.1

Quy mô < 200 giường

50

50

3.2

Quy mô từ 200 đến 400 giường

70

70

3.3

Quy mô từ 400 đến 700 giường

95

95

3.4

Quy mô ≥ 700 giường

120

120

4

Bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa ung bướu

 

 

4.1

Quy mô < 400 giường

70

70

4.2

Quy mô từ 400 đến 700 giường

120

120

4.3

Quy mô từ 700 đến 1000 giường

150

150

4.4

Quy mô từ 1000 đến 2000 giường

200

200

4.5

Quy mô ≥ 2000 giường

250

250

5

Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

5.1

Quy mô < 400 giường

70

70

5.2

Quy mô từ 400 đến 700 giường

100

100

5.3

Quy mô từ 700 đến 1000 giường

120

120

5.4

Quy mô ≥ 1000 giường

150

150

6

Bệnh viện tuyến trung ương

6.1

Quy mô < 400 giường

100

100

6.2

Quy mô từ 400 đến 700 giường

180

180

6.3

Quy mô từ 700 đến 1000 giường

280

280

6.4

Quy mô ≥ 1000 giường

380

380

 

B – PHIÊN BẢN ĐÓNG GÓI

 

STT

Loại bệnh viện

Gói quản lư
bệnh viện (HIS)

Gói bệnh án điện tử (EMR)

1

Bệnh viện tuyến huyện

(vui ḷng liên hệ)

2

Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh

3

Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

4

Bệnh viện tuyến trung ương

 

Chú ư: Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê. Mức giá trên áp dụng cho phần mềm thương mại HIS/EMR, trong đó HIS đạt mức 6 và EMR đạt mức cơ bản theo thông tư 54/2017/TT-BYT và 46/2018/TT-BYT. Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), th́ hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ th́ sẽ miễn phí thực hiện. Mức phí trên đă bao gồm chi phí cài đặt, cấu h́nh, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo tŕ, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế. Trường hợp bệnh viện có nhiều chi nhánh (là các cơ sở/đơn vị khác địa chỉ), th́ mỗi chi nhánh được áp giá như một bệnh viện độc lập.

 

Phiên bản tùy chỉnh là phiên bản có thể tùy chỉnh các quy tŕnh khám chữa bệnh theo yêu cầu. Phiên bản đóng gói là phiên bản đă cài đặt sẵn và cố định các quy tŕnh khám chữa bệnh tiêu chuẩn, có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của hầu hết bệnh viện, có thể cài đặt nhanh, chi phí thấp.

 

Ngày 01 tháng 07  năm 2021

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

TRẦN ĐẠI THẮNG

 

Chi tiết phân hệ chức năng theo gói dịch vụ

 

STT

Phân hệ chức năng

Gói HIS

Gói EMR

1.     

Phân hệ đón tiếp

X

X

2.     

Phân hệ quản lư khám bệnh ngoại trú

X

X

3.     

Phân hệ quản lư nhập viện

X

X

4.     

Phân hệ quản lư điều trị nội trú

X

X

5.     

Phân hệ quản lư viện phí

X

X

6.     

Phân hệ quản lư bảo hiểm y tế

X

X

7.     

Phân hệ quản lư xét nghiệm (LIS)

X

X

8.     

Phân hệ quản lư CĐHA, TDCN (RIS)

X

X

9.     

Phân hệ quản lư phẫu thuật, thủ thuật

X

X

10.  

Phân hệ quản lư dược

X

X

11.  

Phân hệ quản lư nhà thuốc

X

X

12.  

Phân hệ quản lư vật tư

X

X

13.  

Phân hệ quản lư ngân hàng máu (kho máu)

X

X

14.  

Phân hệ quản lư kho hồ sơ bệnh án

X

X

15.  

Phân hệ quản lư điều dưỡng

X

X

16.  

Phân hệ quản lư dinh dưỡng

X

X

17.  

Phân hệ khám sức khỏe doanh nghiệp

X

X

18.  

Phân hệ Kiosk thông tin bệnh viện

X

X

19.  

Phân hệ đặt lịch hẹn

X

X

20.  

Phân hệ quản lư tiêm chủng

X

X

21.  

Phân hệ thống kê báo cáo

X

X

22.  

Phân hệ quản trị hệ thống

X

X

23.  

Phân hệ kư điện tử

 

X

24.  

Phân hệ lưu trữ, kết xuất bệnh án điện tử

 

X

25.  

Phân hệ Hồ sơ sức khỏe cá nhân (PHR)

 

X

26.  

Số hóa các mẫu hồ sơ bệnh án

 

X

27.  

Số hóa các tài liệu y khoa của bác sĩ

 

X

28.  

Số hóa các tài liệu y khoa của điều dưỡng

 

X

29.  

Phân hệ quản lư phác đồ điều trị và quy tŕnh kỹ thuật

X

30.  

Phân hệ dashboard quản trị

X

31.  

Phân hệ quản lư tài sản, trang thiết bị (miễn phí)

X

32.  

Phân hệ quản lư nhân sự (miễn phí)

X

33.  

Phân hệ quản lư văn bản (miễn phí)

X

34.  

Phân hệ quản lư đào tạo, chỉ đạo tuyến (miễn phí)

X

35.  

Phân hệ quản lư nghiên cứu khoa học (miễn phí)

X

36.  

Phân hệ quản lư chất lượng (miễn phí)

X

 

Chú ư: một số phân hệ chuyên sâu (pha chế thuốc ung thư, xạ h́nh, xạ trị, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, quản lư IVF, ngân hàng sữa mẹ, quản lư truyền thông nội bộ, makerting-chăm sóc khách hàng, mô h́nh chuỗi ...) sẽ được cung cấp theo nhu cầu riêng của khách hàng.