BẢNG BÁO GIÁ

 

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty cổ phần công nghệ EHC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý khách bảng niêm yết dịch vụ Phần mềm quản lý bệnh viện thông minh EHC, gồm 2 gói như sau:

-         Gói nâng cao: có đầy đủ chức năng, có mức giá niêm yết như bảng sau.

-         Gói cơ bản: giảm bớt một số tính năng (xem bảng chức năng chi tiết kèm theo), có mức giá niêm yết bằng 70% mức giá gói nâng cao.

 

(Đơn vị: triệu đồng/tháng)

STT

Loại bệnh viện

Hệ thống HIS, LIS

Hệ thống EMR

Hệ thống PACS

1

Bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện tư nhân

 

1.1

Quy mô < 200 giường

30

30

25

1.2

Quy mô từ 200 đến 400 giường

40

40

30

1.3

Quy mô > 400 giường

60

60

50

2

Bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa YHCT, tâm thần, mắt, nội tiết, lao phổi, PHCN

2.1

Quy mô < 200 giường

40

40

30

2.2

Quy mô từ 200 đến 400 giường

60

60

50

2.3

Quy mô > 400 giường

80

80

70

3

Bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa sản, nhi, sản nhi; bệnh viện ngành (công an, quân đội, GTVT…)

3.1

Quy mô < 200 giường

50

50

40

3.2

Quy mô từ 200 đến 400 giường

70

70

50

3.3

Quy mô từ 400 đến 700 giường

95

95

70

3.4

Quy mô ≥ 700 giường

120

120

90

4

Bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa ung bướu

4.1

Quy mô < 400 giường

70

70

50

4.2

Quy mô từ 400 đến 700 giường

120

120

70

4.3

Quy mô từ 700 đến 1000 giường

150

150

90

4.4

Quy mô từ 1000 đến 2000 giường

200

200

120

4.5

Quy mô ≥ 2000 giường

250

250

150

5

Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

 

5.1

Quy mô < 400 giường

70

70

50

5.2

Quy mô từ 400 đến 700 giường

100

100

70

5.3

Quy mô từ 700 đến 1000 giường

120

120

90

5.4

Quy mô ≥ 1000 giường

150

150

120

6

Bệnh viện tuyến trung ương

 

6.1

Quy mô < 400 giường

100

100

70

6.2

Quy mô từ 400 đến 700 giường

180

180

100

6.3

Quy mô từ 700 đến 1000 giường

280

280

130

6.4

Quy mô ≥ 1000 giường

380

380

160

 

Chú ý:

-         Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê hoặc giường kế hoạch (tùy theo số nào lớn hơn).

-         Trường hợp bệnh viện có nhiều chi nhánh (là các cơ sở/đơn vị khác địa chỉ), thì mỗi chi nhánh được áp giá như một bệnh viện độc lập.

-         Dịch vụ phần mềm HIS, LIS, EMR, PACS là phần mềm thương mại sẵn có trên thị trường, trong đó HIS đạt mức 6-7 và LIS, EMR, PACS đạt mức nâng cao theo thông tư 54/2017/TT-BYT và 46/2018/TT-BYT.

-         Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), thì hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ thì sẽ miễn phí thực hiện.

-         Mức phí trên đã bao gồm chi phí cài đặt, cấu hình, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế.

 

 

Ngày 01 tháng 01  năm 2023

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

 

 

 

NGUYỄN THÀNH TRUNG

 

Danh sách phân hệ chức năng

 

STT

Phân hệ chức năng

Hệ thống HIS, LIS

1.       

Phân hệ đón tiếp

2.       

Phân hệ quản lý khám bệnh ngoại trú

3.       

Phân hệ quản lý nhập viện

4.       

Phân hệ quản lý điều trị nội trú

5.       

Phân hệ quản lý viện phí

6.       

Phân hệ quản lý bảo hiểm y tế

7.       

Phân hệ quản lý xét nghiệm (LIS)

8.       

Phân hệ quản lý CĐHA, TDCN (RIS)

9.       

Phân hệ quản lý phẫu thuật, thủ thuật

10.  

Phân hệ quản lý dược

11.  

Phân hệ quản lý nhà thuốc

12.  

Phân hệ quản lý vật tư

13.  

Phân hệ quản lý ngân hàng máu (kho máu)

14.  

Phân hệ quản lý kho hồ sơ bệnh án

15.  

Phân hệ quản lý điều dưỡng

16.  

Phân hệ quản lý dinh dưỡng

17.  

Phân hệ khám sức khỏe doanh nghiệp

18.  

Phân hệ Kiosk thông tin bệnh viện

19.  

Phân hệ đặt lịch hẹn

20.  

Phân hệ quản lý tiêm chủng

21.  

Phân hệ thống kê báo cáo

22.  

Phân hệ quản trị hệ thống

Hệ thống EMR

23.  

Phân hệ cài đặt chữ ký số cho người dùng

24.  

Phân hệ cấu hình ký số của tài liệu

25.  

Phân hệ Số hóa, ký số tài liệu cận lâm sàng

26.  

Phân hệ Số hóa, ký số tài liệu lâm sàng

27.  

Phân hệ quản lý ký số

28.  

Phân hệ ký duyệt lãnh đạo

29.  

Phân hệ lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử

30.  

Phân hệ giám định BHYT điện tử

31.  

Phân hệ tích hợp, liên thông bệnh án điện tử chuẩn HL7

32.  

Phân hệ hồ sơ sức khỏe cá nhân (PHR)

33.  

Phân hệ quản lý phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật

34.  

Phân hệ dashboard quản trị

35.  

Phân hệ quản lý tài sản, trang thiết bị

36.  

Phân hệ quản lý nhân sự

37.  

Phân hệ quản lý văn bản

38.  

Phân hệ quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến

39.  

Phân hệ quản lý nghiên cứu khoa học

40.  

Phân hệ quản lý chất lượng

 

Chú ý: một số phân hệ chuyên sâu (pha chế thuốc ung thư, xạ hình, xạ trị, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, quản lý IVF, ngân hàng sữa mẹ, quản lý truyền thông nội bộ, makerting-chăm sóc khách hàng, mô hình chuỗi ...) sẽ được cung cấp theo nhu cầu riêng của khách hàng. Khách hàng cần bảng chi tiết danh sách chức năng vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh của công ty.