`   CÔNG TY CỔ PHẦN EHC Việt Nam

 

Kính gửi: Quư khách hàng

 

Công ty cổ phần công nghệ EHC Việt Nam trân trọng gửi tới Quư khách bảng niêm yết phí Quyền sử dụng (license) Phần mềm quản lư bệnh viện thông minh EHC như sau:

STT

Loại bệnh viện

Gói quản lư
bệnh viện (HIS)

Gói bệnh án điện tử (EMR)

1

Bệnh viện tuyến huyện

1.1

        Quy mô < 200 giường

20.000.000đ/tháng

20.000.000đ/tháng

1.2

        Quy mô ≥ 200 giường

30.000.000đ/tháng

30.000.000đ/tháng

2

Bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa YHCT, tâm thần, mắt, nội tiết, lao phổi, PHCN

2.1

        Quy mô < 250 giường

30.000.000đ/tháng

25.000.000đ/tháng

2.2

        Quy mô ≥ 250 giường

40.000.000đ/tháng

35.000.000đ/tháng

3

Bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa sản, nhi, sản nhi, ung bướu; bệnh viện ngành (công an, quân đội, GTVT…)

3.1

        Quy mô < 200 giường

50.000.000đ/tháng

40.000.000đ/tháng

3.2

        Quy mô từ 200 đến 400 giường

80.000.000đ/tháng

60.000.000đ/tháng

3.3

        Quy mô từ 400 đến 700 giường

110.000.000đ/tháng

80.000.000đ/tháng

3.4

        Quy mô ≥ 700 giường

140.000.000đ/tháng

90.000.000đ/tháng

4

Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

4.1

        Quy mô < 400 giường

60.000.000đ/tháng

50.000.000đ/tháng

4.2

        Quy mô từ 400 đến 700 giường

90.000.000đ/tháng

70.000.000đ/tháng

4.3

        Quy mô từ 700 đến 1000 giường

120.000.000đ/tháng

90.000.000đ/tháng

4.4

        Quy mô ≥ 1000 giường

150.000.000đ/tháng

110.000.000đ/tháng

5

Bệnh viện tuyến trung ương

5.1

        Quy mô < 400 giường

100.000.000đ/tháng

80.000.000đ/tháng

5.2

        Quy mô từ 400 đến 700 giường

180.000.000đ/tháng

160.000.000đ/tháng

5.3

        Quy mô từ 700 đến 1000 giường

280.000.000đ/tháng

250.000.000đ/tháng

5.4

        Quy mô ≥ 1000 giường

380.000.000đ/tháng

330.000.000đ/tháng

 

Chú ư: Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê. Mức giá trên áp dụng cho phần mềm thương mại HIS/EMR, trong đó HIS đạt mức 6 và EMR đạt mức cơ bản theo thông tư 54/2017/TT-BYT và 46/2018/TT-BYT. Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), th́ hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ th́ sẽ miễn phí thực hiện. Mức phí trên đă bao gồm chi phí cài đặt, cấu h́nh, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo tŕ, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế. Trường hợp bệnh viện có nhiều chi nhánh (là các cơ sở/đơn vị khác địa chỉ), th́ mỗi chi nhánh được áp giá như một bệnh viện độc lập.

           Ngày 01 tháng 01  năm 2020

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                                                                                       TRẦN ĐẠI THẮNG